Untitled Document
TRANG CHỦ
   Giới thiệu
   Tin tức
TRANG MBA
   Tài liệu
   Chuyên đề
   Luận văn
   R & D
DOANH NGHIỆP
   Tuyển dụng
   Tìm việc
   Dự án
SINH HOẠT HỘI
   Đăng ký
   Thành viên
   Tennis
   Chứng khoán
   Ý Tưởng
   Góc giải trí
NỘI BỘ

   
Thành viên
  OCD
Ngày đăng
  24/10/2012 ( 1451 lượt xem)
Tiêu đề
  OCD | Đánh giá doanh nghiệp
Nội dung
  Mục Chuyên đề

Doanh nghiệp quy mô vừa đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng hệ thống quản lý không theo kịp tốc độ phát triển, như một chiếc ô tô cũ đang chở nặng, phóng với tốc độ cao với hệ thống khung gầm không tương xứng. Doanh nghiệp lớn với bộ máy quá cồng kềnh mà không hiệu quả? Là người điều hành những doanh nghiệp như vậy, anh chị muốn thực hiện chương trình tái cơ cấu hay cải tổ hệ thống quản lý? Anh chị muốn biết thực trạng doanh nghiệp để có một kế hoạch căn cơ cho những đổi mới về bản chất? 

Qua 9 năm thực hiện các dự án tư vấn thay đổi cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt nam, chúng tôi nhận thấy việc thực hiện Đánh giá doanh nghiệp một cách bài bản mang lại những giá trị quan trọng cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược cũng như các hệ thống quản lý khác như hệ thống đánh giá, hệ thống đãi ngộ, văn hóa doanh nghiệp… cũng như cho công việc điều hành doanh nghiệp hàng ngày.

Dịch vụ Đánh giá doanh nghiệp của OCD sẽ mang lại cho các anh chị cái nhìn toàn cảnh, kết quả “CT-scan” về doanh nghiệp của mình.

 Mục tiêu và đầu ra: Cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp:

- Báo cáo Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, mang lại thông tin toàn cảnh về hệ thống quản lý doanh nghiệp (hệ thống triển khai chiến lược, hệ thống quản lý kết quả và hiệu quả kinh doanh, các chức năng doanh nghiệp, năng lực đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp…) và sự phù hợp của các hệ thống này đối với mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.


- Đề xuất thay đổi, cải tiến mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh và hệ thống quản lý

Phương pháp và mô hình

OCD áp dụng phương pháp tư vấn quá trình để thực hiện đánh giá doanh nghiệp, nghĩa là quá trình đánh giá doanh nghiệp có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp. Họ sẽ cung cấp các thông tin đa chiều, những nhận định và khát vọng của người trong cuộc. Tư vấn OCD sẽ nghiên cứu các thông tin này cũng các thông tin chính thống khác của DN, dựa vào một số mô hình vận hành chuẩn và phù hợp với loại hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp để đưa ra những ý kiến đánh giá và đề xuất thay đổi cần thiết và khả thi cho DN.

Quá trình đánh giá doanh nghiệp được thực hiện sử dụng các mô hình và công cụ phân tích tổ chức đã được công nhận như Mô hình Tổ chức Tích hợp (IOM)Công cụ Đánh giá Năng lực Tổ chức (OCAT)Phân tích môi trường (PESTLE)Đánh giá Văn hóa tổ chức (mô hình QUINN)Đồ thị Venn. Để đưa ra các đề xuất về mô hình và hệ thống quản lý, OCD có thể sử dụng các phương pháp như Mô hình Chuỗi Giá trị của Michael Porter hay mô hình năng lực

Dịch vụ đánh giá doanh nghiệp thường gồm các hoạt động chủ yếu:


    - Nghiên cứu các tài liệu về hệ thống quản lý hiện tại
    - Hội thảo khởi động và hướng dẫn tham gia đánh giá cho DN
    - Phỏng vấn cán bộ lãnh đạo và quản lý
    - Điều tra ý kiến nhân viên
    - Lập báo cáo đánh giá
    - Thảo luận về các đề xuất thay đổi

Chuyên gia đánh giá doanh nghiệp

Nhóm tư vấn thực hiện việc đánh giá doanh nghiệp của OCD gồm các chuyên gia tư vấn quản lý với nhiều năm kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp, tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược hay triển khai các hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp vừa và lớn của Việt nam (SEAREFICO, NIAGS, VNPT Hải phòng, PTI, HBC, EDC-HD, Thủ Đô JSC) cũng như các tổ chức phi chính phủ và dịch vụ công như RAFH, CEETIA, CETASD, PRISED, JOPSO, ENDA… Các chuyên gia tư vấn đều ít nhất tốt nghiệp MBA và tối thiểu 10 năm kinh nghiệm.

Ý KIẾN CỦA BẠN
OFF TELEX VNI
Đánh giá   
  Nội dung/Trao đổi
Nhập mã bảo vệ:  LUY39
                
  

 


Untitled Document
Copyright © MBA-15.COM 2006. All rights reserved. Designed by tonynnt@