Untitled Document
TRANG CHỦ
   Giới thiệu
   Tin tức
TRANG MBA
   Tài liệu
   Chuyên đề
   Luận văn
   R & D
DOANH NGHIỆP
   Tuyển dụng
   Tìm việc
   Dự án
SINH HOẠT HỘI
   Đăng ký
   Thành viên
   Tennis
   Chứng khoán
   Ý Tưởng
   Góc giải trí
NỘI BỘ

   
Thành viên
  Hội MBA
Ngày đăng
  31/08/2010 ( 1173 lượt xem)
Tiêu đề
  Women as explained by Engineers
Nội dung
  Mục Giải trí

WOMEN AS EXPLAINED BY ENGINEERS

To find a woman you need time and money, therefore

Woman = Time x Money

Time is money,

soTime = Money

Therefore

Woman = Money x Money

Woman = (Money) 2

Money is the root of all problems

Money = Vproblems

Therefore

Women = (Vproblems)2

AND FINALLY

Woman = problems

Ý KIẾN CỦA BẠN
OFF TELEX VNI
Đánh giá   
  Nội dung/Trao đổi
Nhập mã bảo vệ:  HNPX7
                
  

 


Untitled Document
Copyright © MBA-15.COM 2006. All rights reserved. Designed by tonynnt@