Untitled Document
TRANG CHỦ
   Giới thiệu
   Tin tức
TRANG MBA
   Tài liệu
   Chuyên đề
   Luận văn
   R & D
DOANH NGHIỆP
   Tuyển dụng
   Tìm việc
   Dự án
SINH HOẠT HỘI
   Đăng ký
   Thành viên
   Tennis
   Chứng khoán
   Ý Tưởng
   Góc giải trí
NỘI BỘ

   
Thành viên
  Hội MBA
Ngày đăng
  06/04/2009 ( 3011 lượt xem)
Tiêu đề
  Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây càfe tỉnh Đăk Nông
Nội dung
  Mục Luận văn

Mc tiêu nghiên cu ca lun văn này là đánh giá mc độ ảnh hưởng các yếu tố đầu vào đến hiu qukinh tế cây cà phê tnh Đăk Nông, xác định yếu tố đầu vào quan trng tác động ti hiu qukinh tế, từ đó đề xut gi ý chính sách nhm tăng hiu qukinh tế cây cà phê.

Đề tài sdng mô hình hi qui vi hàm Cobb-douglas để đánh giá nh hưởng ca các yếu tố đầu vào trên đến hiu qukinh tế. Kết qucho thy mc độ ảnh hưởng tcao đến thp là: din tích đất trng cà phê, phương pháp bón phân và kiến thc nông nghip ca nông dân.

Trên cơ skết qumô hình hi qui, tác giả đưa ra gi ý chính sách, đó là: thnht, đầu tư mrng qui mô đất qua hình thc hp tác, liên kết gia các h, xây dng mô hình kinh tế trang tri gia đình để phát huy ti đa li thế theo qui mô; th

hai, áp dng cht chphương pháp bón phân khoa hc, thc hin đúng qui trình, kthut chăm sóc cây cà phê; thba, nâng cao trình độ kiến thc nông nghip cho hgia đình để hcó khnăng ng dng khoa hc kthut, công nghsinh hc, phi hp sdng các yếu tố đầu vào hp lý, nhm tăng hiu qukinh tế cây cà phê.

Download luận văn của tác giả Phạm Ngọc Toản tại:

Những ý kiến của đọc giả:

Lê Dân
Đánh giá: Không
Post time: 17:02:52, 22-May-2009 GMT+7

Xem thu

Ý KIẾN CỦA BẠN
OFF TELEX VNI
Đánh giá   
  Nội dung/Trao đổi
Nhập mã bảo vệ:  FJWYZ
                
  

 


Untitled Document
Copyright © MBA-15.COM 2006. All rights reserved. Designed by tonynnt@