Untitled Document
Untitled Document Untitled Document
TRANG CHỦ
   Giới thiệu
   Tin tức
TRANG MBA
   Tài liệu
   Chuyên đề
   Luận văn
   R & D
DOANH NGHIỆP
   Tuyển dụng
   Tìm việc
   Dự án
SINH HOẠT HỘI
   Đăng ký
   Thành viên
   Tennis
   Chứng khoán
   Ý Tưởng
   Góc giải trí
NỘI BỘ

54229 lượt xem
Giới thiệu về Guerrilla Marketing - Phần 2.
Phần 1 đã giới thiệu về Guerrilla Marketing - tiếp thị phi chính quy, một trường phái tiếp thị, bản chất và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít vốn, chú trọng ý tưởng sáng tạo.,..Phần 2 sẽ là tổng kết so sánh các khác biệt giữa tiếp thị phi chính quy với các hình thức tiếp thị truyền thống từ đó giúp các doanh nghiệp ứng dụng hình thức tiếp thị này trong họach định chính sách tiếp thị trước-trong-sau bán hàng.


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung & ThS. Phạm Đức Kỳ, 1790 lượt, 10/08/07

Giới thiệu về Guerrilla Marketing - Phần 1.
Chúng ta có nhiều ngành tiếp thị: tiếp thị trực tiếp, tiếp thị người tiêu dùng, tiếp thị doanh nghiệp (B2B), tiếp thị qua điện thoại (buzz marketing), tiếp thị truyền miệng (Word Of Mouth Marketing), tiếp thị trực tuyến (Online). Nhưng một dạng tiếp thị thường hay bỏ qua là Guerrilla Marketing, một số tài liệu gọi là tiếp thị du kích, tiếp thị phi chính quy,..,


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung & ThS. Phạm Đức Kỳ, 2384 lượt, 09/08/07

Cơ sở lý thuyết của mô hình mạng (SEM) - Phần 1
Một trong những kỹ thuật phức hợp và linh hoạt nhất sử dụng để phân tích mối quan hệ phức tạp trong mô hình nhân quả là mô hình mạng SEM (Structural Equation Modeling). Mô hình SEM đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu như tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu sự phát triển của trẻ em và trong lĩnh vực quản lý. Đặc biệt mô hình này cũng được ứng dụng trong rất nhiều mô hình thỏa mãn khách hàng các ngành dịch vụ....


Posted by ThS. Phạm Đức Kỳ, 12634 lượt, 05/08/07

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam
Hầu hết các doanh nghiệp Việt nam cung cấp cho dây chuyền sản xuất dệt may và da giày tòan cầu trước hết phải đối mặt với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thông qua các quy tắc ứng xử do các bên mua là các quốc gia công nghiệp đưa ra.


Posted by ThS.Nguyễn Văn Dung & ThS. Phạm Đức Kỳ, 1844 lượt, 28/07/07

Tác động hỗ trợ của chính phủ đối với giai đoạn khởi nghiệp của doanh nghiệp
Nghiên cứu của một số tổ chức cho thấy sự trợ giúp của chính phủ trong vấn đề tín dụng là một yếu tố quan trọng, quyết định sự tăng trưởng của doanh nghiệp, nhưng tín dụng của chính phủ có liên quan tích cực đến sự tăng trưởng của những doanh nghiệp trong thập niên 1990, lại không có tác động đáng kể đối với tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp được phỏng vấn trong năm 2002.


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung & ThS. Phạm Đức Kỳ, 1358 lượt, 13/07/07

Các động lực then chốt cho sự tăng trưởng Công ty
Các Giám đốc điều hành (CEO) hay các Giám đốc kinh doanh cần chú ý đến tình hình sau: tuy hầu hết các công ty đều cố gắng, nhưng có đến 90% số công ty không thể duy trì mức tăng trưởng trên trung bình và tỷ suất lợi nhuận ROE trên trung bình cho cổ đông ! Ba động lực giúp công ty duy trì mức tăng trưởng trên là...


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung, 1463 lượt, 13/07/07

Độ trễ nhận thức về sự thay đổi chất lượng
Hầu hết các nhận thức sẽ xuất hiện 2 năm sau khi có sự thay đổi chất lượng, và thời gian phải từ 5 đến 7 năm sau, nhận thức của khách hàng mới điều chỉnh đầy đủ và chính xác, phản ánh chất lượng thực của sản phẩm.(thời gian này phụ thuộc vào: loại sản phẩm, sức mạnh của thương hiệu sản phẩm, tần suất mua sản phẩm,..).


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung & ThS. Phạm Đức Kỳ, 1498 lượt, 02/07/07

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu sử dụng
Từ trước đến nay các nghiên cứu sự trung thành của khách hàng ở các nước cũng như ở Việt nam mới chỉ đánh giá sự trung thành về hành vi và nó không thể giải thích mối quan hệ bất đối xứng giữa sự thoả mãn và sự trung thành như: tại sao một khách hàng thoả mãn không phải lúc nào cũng trung thành và tại sao một khách hàng không thoả mãn đôi khi lại trung thành?Câu trả lời nằm ở sự cam kết...


Posted by ThS. Phạm Đức Kỳ, 3484 lượt, 19/06/07

Cải tiến Quản lý
Đối với đa số chúng ta, cải tiến đồng nghĩa với sản phẩm mới, các phương pháp tiếp thị mới và các công nghệ mới. Nhưng chính công tác quản lý là một lĩnh vực phong phú cho nhiệm vụ quản lý. Thật vậy cải tiến quản lý như quản lý thương hiệu hoặc tổ chức công ty đa quốc gia, thành nhiều phân hệ, đã tạo ra giá trị lớn hơn và lợi thế cạnh tranh bền vững hơn các cải tiến đem đến từ một “nhóm trọng tâm” hay từ một phòng thí nghiệm. Yếu tố then chốt của cải tiến quản lý là sự tìm kiếm các ...


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung, 1352 lượt, 18/06/07

Vai trò của nghiên cứu và phát triển (R&D) đối với Nhà nước và Doanh nghiệp
Năng lực cạnh tranh của nhà nước thể hiện bởi tốc độ tăng trưởng GDP bền vững (tốc độ khá cao, duy trì trong khoảng thời gian dài, năng suất tổng hợp của nền kinh tế cao, bảo vệ và phát triển môi trường, giảm bất bình đẳng và nghèo khổ). Các Quốc gia không chỉ dựa trên lợi thế so sánh tương đối (tĩnh) (Comparative Advantage) để có được vị thế cạnh tranh toàn cầu tốt, vì các lợi thế về nhân công giá rẻ, nguồn tài nguyên,vv....


Posted by ThS. Nguyễn Văn Dung, 4706 lượt, 14/06/07

Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di động-Nghiên cứu tại thị trường TP.HCM
Trong mô hình này, chất lượng dịch vụ gồm 05 thành phần: Chất lượng cuộc gọi, Cấu trúc giá cước, Dịch vụ gia tăng, Sự thuận tiện và Dịch vụ khách hàng. Rào cản chuyển mạng gồm 03 thành phần: Chi phí chuyển mạng (tổn thất phát sinh khi chuyển mạng, chi phí thích nghi mạng mới, chi phí gia nhập mạng mới); Sự hấp dẫn của mạng khác, và Quan hệ khách hàng.


Posted by Tap chi BCVT -CNTT, 11952 lượt, 12/06/07

Sự phát triển bền vững nền kinh tế Việt nam-Các yếu tố then chốt
Chiến lược phát triển KTXH Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 quan niệm sự phát triển bền vững là sự phát triển nhanh hiệu quả, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, gắn sự phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.


Posted by GSTS. Hồ Đức Hùng &ThS. Nguyễn Văn Dung, 3289 lượt, 10/06/07


Trang 1   2   3   4   5   6   7   

ĐĂNG NHẬP
  Email
  Mật khẩu

Quên password ?

Đăng ký thành viên

Góp ý thôi

Untitled Document
Copyright © MBA-15.COM 2006. All rights reserved. Designed by tonynnt@